ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สายสวาท หัดสิม (ญา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 3/2545
อีเมล์ : amm-sai@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Amari Donmuang International Airport Hotel
ตำแหน่ง : Guest Service Agent
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 333 ม.10 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ธ.ค. 2554,13:10 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.189.43


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล