ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมศักดิ์ เอกตาแสง (อ้ายเบิ้ม)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 2
อีเมล์ : takoolme@hotmail.com
เว็บไซต์ : Facebook/เสอเพลอพิทยาคม toyou
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : simmgroup
ตำแหน่ง : service
ที่อยู่ที่ทำงาน

: รพ.ตำรวจ

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 มี.ค. 2555,19:22 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.219.67


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล