รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ 9   ตำบลเสอเพลอ  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
เบอร์โทรศัพท์ (042) 143600 , (042) 143633
Email : surplurpit2538@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :