ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
วิเคราะห์ผล (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.95 KB 48491
เฉลย Pre O-NET 59 - ต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.73 KB 48341
เฉลย Pre O-NET 59 - วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48173
เฉลย Pre O-NET 59 - สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.04 KB 48280
เฉลย Pre O-NET 59 - ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.76 KB 48579
เฉลย Pre O-NET 59 - คณิตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48207
คู่มือการประเมิน Pre O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48523
ตัวชี้วัดเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.39 KB 48224
ลักษณะเฉพาะเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.86 KB 48219
โรดแมปเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.54 KB 48302
คู่มือผู้ปกครองเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.44 KB 48484
เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
หมอนสมุนไพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.86 KB 48308
อื่นๆ
ตราโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.03 KB 48507
ตัวอย่างการตกแต่งภาพด้วย Photoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48582
แก้ปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 330 BYTE 48442