ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.03 KB 138
ตัวอย่างการตกแต่งภาพด้วย Photoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1873
แก้ปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 330 BYTE 199
เอกสารงานวิชาการ
วิเคราะห์ผล (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.95 KB 81
เฉลย Pre O-NET 59 - ต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.73 KB 82
เฉลย Pre O-NET 59 - วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 82
เฉลย Pre O-NET 59 - สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.04 KB 100
เฉลย Pre O-NET 59 - ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.76 KB 90
เฉลย Pre O-NET 59 - คณิตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 91
คู่มือการประเมิน Pre O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 110
ตัวชี้วัดเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.39 KB 386
ลักษณะเฉพาะเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.86 KB 476
โรดแมปเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.54 KB 312
คู่มือผู้ปกครองเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.44 KB 509
เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
หมอนสมุนไพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.86 KB 306