ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการ
 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ (กวีเอกของโลก)
 ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ้งเป็นภาษาประจำชาติ และ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน      
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,10:21   อ่าน 12 ครั้ง