ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20

เลขที่ 1 หมู่ 9   ตำบลเสอเพลอ  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
เบอร์โทรศัพท์ (042) 143600 , (042) 143633
Email : surplurpit2538@hotmail.com
0
877755591