ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,15:48  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อมูลต่อใบประกอบวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,14:37  อ่าน 1266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อมูลบุคลากร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,14:35  อ่าน 1294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ซากุระ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:52  อ่าน 2196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางลักษณี วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:45  อ่าน 2543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อธิบายรูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:44  อ่าน 1995 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เเผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:44  อ่าน 2087 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:43  อ่าน 1777 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางวีรยา อุปศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:40  อ่าน 1718 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2556,10:34  อ่าน 1909 ครั้ง
รายละเอียด..